Giới thiệu bản thân trước

Hiệu ứng âm thanh và ánh sáng, tầm nhìn tuyệt đẹp, và kỹ năng khéo léo của các cầu thủ, tôi đã bị thu hút sâu sắc bởi các trò chơi điện tử và eSports!Và mở trang web này!